Cohen genealogie iets verder af van de lijn Cohen – Meijer


 

Carel Cohen

b:Zetten 1885
d:Zetten 1892
verder geen gegevens aanwezig


Jacoba Cohen

b:Zetten 1887
d:?
verder geen gegevens aanwezig


 

Elisabeth (Betsy) Cohen

geboren te Zetten in 1890
overlijdensdatum onbekend.

Elisabeth ( Betsy ) Cohen


 

Maurits Cohen

geb. te Zetten in het jaar 1900
overlijdensdatum onbekend.
verder geen gegevens aanwezig


 

Samuel Cohen

geboren te Zetten in 1891
overleden te Zetten in 1892
verder geen gegevens aanwezig


Clara Cohen & Carel Hanouwer

Huwelijk te Zutphen op 19-01-1916
Clara is geboren te : Valburg op 26-11-1892 en Carel te : Zutphen op 27-11-1880
Zij is gestorven in Auschwitz op 06-09-1944, hij eveneens op die datum en locatie.
Carel was veekoopman.

Ze hadden een zoon: Abraham Hanouwer, geboren te Zutphen op 18-10-1916,
overleden op 31-10-1943 in Schoppinitz ( = werkkamp Szopienice 40-353 bij Katowice Polen weblink : Google Maps opent in nieuw venster).


Fannij Cohen

Geboren te Valburg op 04-03-1894
overleden in Auschwitz op 06-09-1944 (YV)
beroep: verpleegster (info:J.mon.nl)Verwanten op iets grotere ‘afstand’

Joseph Cohen & Sara Bloemhof hadden meer kinderen

Naast de al hierboven vermelde Jacob, waren dat :Meijer Cohen & Esther SternfeldEsther is een dochter van Joseph Sternfeld & Eva Israel

Hun huwelijk was te Nijmegen op 16-08-1883.

Deze Meijer Cohen is geboren te Zetten op 21-02-1837 en Esther is geboren te Brummen op 16-10-1844. Beroep van Meijer : bakker
Hij was weduwnaar van Sara Wolff.

Samuel Cohen & Esther IsraelEsther Israel is een dochter van Joseph Israel & Geertje Sternfeld.
Hun huwelijk was te Arnhem op 18-07-1883.
Samuel is geboren te Valburg in het jaar (1883-31=) 1852 en Esther in Brummen in het jaar (1883-35=) 1848 (cf.geg.huw.akte)beroep van Samuel : slager

Samuel Cohen & Hentje Maijer

De in de ’top’ hierboven vermelde Samuel Cohen & Hentje Maijer hadden evenzeer méér kinderen, niet alle zijn voor deze stamboom relevant.
Behalve de hiernavolgende , omdat deze de relatie laat zien tussen Jozeph Cohen en Roosje Cohen.daarmee dus de broer van Jozeph van 1808:


In dit onderdeel komt een aantal malen de gerelateerde familienaam ‘Sternfeld’ voor : Bert Bartholomeus beschrijft vanuit hun positie de kant van ‘Sternfeld’ gerelateerd aan David Cohen en Roosje Sternfeld, naast Joseph Israel & Geertje Sternfeld, Esther Israel en Samuel Cohen .
Bekijk hier de webpagina →

.
David Cohen & Roosje SternfeldHun huwelijk te Valburg vond plaats op 03-02-1835
Roosje Sternfeld was een dochter van Salomon S.Sternfeld & Esther Elias.
David is van 1809 en Roosje ook van 1809 en geboren te Brummen.
Overlijdensdata onbekend.

D. Cohen

berigt dat hij zijne VLEESCHHOUWERSAFFAIRE den 7 Mei a. s. zal openen te SETTEN. Door eene prompte en civiele bediening hoopt hij de begunstiging der inwoners van SETTEN en der
omliggende gemeenten ruimschoots te mogen genieten.

RENKUM , 30 April 1868

Advertentie Wageningsche Courant donderdag 7 mei 1868
[tekst bron v.d.advertentie dhr.A.G. Steenbergen]

beroep van David : aanvankelijk schutter in de Gelderse schutterij,
nadien rond 1862 slager te Renkum (verkocht aan schoonzoon) ……………
om in 1868 een slagerij te Zetten aan te vangen,na ziekte of overlijden (?) voortgezet door schoonzuster Sara Bloemhof.getraceerd zijn de volgende kinderen:Jacob Cohen (b:Valburg 07-04-1835) & Meintje Glasbeek (b:Wageningen 1838)
Meintje is een dochter v.Levie Glasbeek & Saartje Daniëls
huwelijk te Wageningen 07-08-1863
overlijdensdata onbekend.
beroep : vleeschhouwer

verder verkort …………….
Heintje (Hentje) Cohen & Joseph Levij
Dina Cohen & Salomon Isaac Sternfeld
Sara Cohen & Samuel Levie
Jozeph Cohen
b:1844
Salomon Cohen & Sara de Vries
Sara de Vries was een dochter van Meijer Jacobs de Vries & Ester Goudsmit en één van hun kinderen :

Roosje Cohen geboren op 1881 en degeen die gehuwd is geweest met Jozeph Cohen van de andere “tak”.
De overigen zijn in dit verband minder relevant, staan wel genoteerd maar niet op deze website.

Voor wie méér wil weten omtrent de achtergrond van de emi- en immigratie cq. volksverhuizingen in West Europa, zie deze pagina van wikipedia.. Mensen kwamen uit Duitsland (ca 18e eeuw) naar het westen, maar ook vanuit Frankrijk ( bijv. de Hugenoten cq protestanten vanaf 1685.)

pagina 1 van de Cohen familie
wat er aan vooraf ging
familie op wat grotere afstand

 

top pagina