familiehistorie

genealogie Meijer Cohen Rosenbaum van Dam en verwanten

herkomst familie Cohen en verwanten in 18e en 19e eeuw

Categorie: Cohen familie

Nazi kampen en de nummers

Hoeveel waarde moeten we hechten aan het vóórkomen van een gevangenen – nummer van de Nazi leiding

We kennen de spreekwoorden : op je nummer gezet, je bent niet meer dan een nummer… maar voor de Nazi’s was het een verplichte administratie. (Sommige gevangenissen in Amerika trouwens ook. ) Aanvankelijk in textiel verwerkt, naderhand in de huid aangebracht met niet verwijderbare inkt.

Het Amerikaanse Holocaust Encyclopedia USA geeft hierover duidelijkheid

U vindt de website achter deze weblink : Holocaust Encyclopedia.

Engelstalig , dus even de eerste alinea overgezet:

Assignment of Camp Serial Numbers and the Introduction of Tattooing

Incoming prisoners were assigned a camp serial number which was sewn to their prison uniforms. Only those prisoners selected for work were issued serial numbers; those prisoners sent directly to the gas chambers were not registered and received no tattoos.

En vertaald door Google:

Toewijzing van kampserienummers en de introductie van tatoeage

Inkomende gevangenen kregen een kampserienummer toegewezen dat aan hun gevangenis – uniformen was genaaid. Alleen de voor werk geselecteerde gevangenen kregen serienummers; die gevangenen die rechtstreeks naar de gaskamers werden gestuurd, werden niet geregistreerd en ontvingen geen tatoeages.

Ik verwijs hierbij naar Jules Schelvis, die in zijn boeken meermalen verhaald heeft hoe een alerte opmerking zomaar een andere, lees : betere: bestemming kon opleveren. Door een compliment, een bepaalde suggestie te doen in het belang van de ander (suggererend) … zij het …. wel om je vege lijf te redden.

Stel, iemand wordt in eerste instantie als “niet bruikbaar” niet genummerd, maar zich naderhand bekend maakt als “ervaring met verpleging” of een beroep zoals drukker, kan zomaar ongenummerd door het leven gaan. Ze hebben wel de naam, maar in die tijd was bij de Nazi’s niet altijd alles “pünktlich“. Daarbij – niet altijd was elke Nazi een Nazi – fanaat, soms kon iemand niet anders en deed – binnen de mogelijkheden – wat ie kon doen zonder zelf of diens naasten in gevaar te brengen.

Punctueel is twijfelachtig

Wanneer je een Tsjechische website ziet verklaren dat iemand vermoord is, terwijl je zeker weet dat diegene na 1945 nog 48 jaar geleefd heeft, dan weet je dat je niet altijd alles moet geloven wat gedrukt staat.
Daarbij …. ook in Nederland en Nederlandse websites, zelfs over dit onderwerp zoals het Joods Monument, kom ik gegevens tegen die lichtelijk bezijden de waarheid zijn. Vergeet niet : hoeft geen onwil te zijn, maar wanneer je als Tsjechische auteur bekend bent met de afloop van vele slachtoffers, en je mist gegevens …. dan ligt het voor de hand dat men de conclusie trekt met als strekking ‘het zal wel dezelfde afloop zijn geweest’.

In andere kampen dan Auschwitz werd ook wel met nummers gewerkt ……. maar dan de nummering nièt als tatoeage (!) maar dan werd er met textiel een nummer op het gevangenenpak genaaid. Trek je het pak uit, is er op de huid geen nummer zichtbaar !

De tatoeëerder van Auschwitz: Een aangrijpend liefdesverhaal in het kamp.

In De tatoeëerder van Auschwitz schetst schrijfster Heather Morris het verhaal van Lale Sokolov en zijn tijd in Auschwitz tijdens de Tweede Wereldoorlog. Lale is een Slowaakse Jood die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar Auschwitz wordt gedeporteerd.

Anders gezegd : het niet aanwezig zijn van een nummer op de huid, wil niet zeggen dat diegeen niet in een gevangenenkamp is geweest.

top pagina

Cohen stamboom verder af van Cohen-Meijer

Cohen genealogie iets verder af van de lijn Cohen – Meijer


 

Carel Cohen

b:Zetten 1885
d:Zetten 1892
verder geen gegevens aanwezig


Jacoba Cohen

b:Zetten 1887
d:?
verder geen gegevens aanwezig


 

Elisabeth (Betsy) Cohen

geboren te Zetten in 1890
overlijdensdatum onbekend.

Elisabeth ( Betsy ) Cohen


 

Maurits Cohen

geb. te Zetten in het jaar 1900
overlijdensdatum onbekend.
verder geen gegevens aanwezig


 

Samuel Cohen

geboren te Zetten in 1891
overleden te Zetten in 1892
verder geen gegevens aanwezig


Clara Cohen & Carel Hanouwer

Huwelijk te Zutphen op 19-01-1916
Clara is geboren te : Valburg op 26-11-1892 en Carel te : Zutphen op 27-11-1880
Zij is gestorven in Auschwitz op 06-09-1944, hij eveneens op die datum en locatie.
Carel was veekoopman.

Ze hadden een zoon: Abraham Hanouwer, geboren te Zutphen op 18-10-1916,
overleden op 31-10-1943 in Schoppinitz ( = werkkamp Szopienice 40-353 bij Katowice Polen weblink : Google Maps opent in nieuw venster).


Fannij Cohen

Geboren te Valburg op 04-03-1894
overleden in Auschwitz op 06-09-1944 (YV)
beroep: verpleegster (info:J.mon.nl)Verwanten op iets grotere ‘afstand’

Joseph Cohen & Sara Bloemhof hadden meer kinderen

Naast de al hierboven vermelde Jacob, waren dat :Meijer Cohen & Esther SternfeldEsther is een dochter van Joseph Sternfeld & Eva Israel

Hun huwelijk was te Nijmegen op 16-08-1883.

Deze Meijer Cohen is geboren te Zetten op 21-02-1837 en Esther is geboren te Brummen op 16-10-1844. Beroep van Meijer : bakker
Hij was weduwnaar van Sara Wolff.

Samuel Cohen & Esther IsraelEsther Israel is een dochter van Joseph Israel & Geertje Sternfeld.
Hun huwelijk was te Arnhem op 18-07-1883.
Samuel is geboren te Valburg in het jaar (1883-31=) 1852 en Esther in Brummen in het jaar (1883-35=) 1848 (cf.geg.huw.akte)beroep van Samuel : slager

Samuel Cohen & Hentje Maijer

De in de ‘top’ hierboven vermelde Samuel Cohen & Hentje Maijer hadden evenzeer méér kinderen, niet alle zijn voor deze stamboom relevant.
Behalve de hiernavolgende , omdat deze de relatie laat zien tussen Jozeph Cohen en Roosje Cohen.daarmee dus de broer van Jozeph van 1808:


In dit onderdeel komt een aantal malen de gerelateerde familienaam ‘Sternfeld’ voor : Bert Bartholomeus beschrijft vanuit hun positie de kant van ‘Sternfeld’ gerelateerd aan David Cohen en Roosje Sternfeld, naast Joseph Israel & Geertje Sternfeld, Esther Israel en Samuel Cohen .
Bekijk hier de webpagina →

.
David Cohen & Roosje SternfeldHun huwelijk te Valburg vond plaats op 03-02-1835
Roosje Sternfeld was een dochter van Salomon S.Sternfeld & Esther Elias.
David is van 1809 en Roosje ook van 1809 en geboren te Brummen.
Overlijdensdata onbekend.

D. Cohen

berigt dat hij zijne VLEESCHHOUWERSAFFAIRE den 7 Mei a. s. zal openen te SETTEN. Door eene prompte en civiele bediening hoopt hij de begunstiging der inwoners van SETTEN en der
omliggende gemeenten ruimschoots te mogen genieten.

RENKUM , 30 April 1868

Advertentie Wageningsche Courant donderdag 7 mei 1868
[tekst bron v.d.advertentie dhr.A.G. Steenbergen]

beroep van David : aanvankelijk schutter in de Gelderse schutterij,
nadien rond 1862 slager te Renkum (verkocht aan schoonzoon) ……………
om in 1868 een slagerij te Zetten aan te vangen,na ziekte of overlijden (?) voortgezet door schoonzuster Sara Bloemhof.getraceerd zijn de volgende kinderen:Jacob Cohen (b:Valburg 07-04-1835) & Meintje Glasbeek (b:Wageningen 1838)
Meintje is een dochter v.Levie Glasbeek & Saartje Daniëls
huwelijk te Wageningen 07-08-1863
overlijdensdata onbekend.
beroep : vleeschhouwer

verder verkort …………….
Heintje (Hentje) Cohen & Joseph Levij
Dina Cohen & Salomon Isaac Sternfeld
Sara Cohen & Samuel Levie
Jozeph Cohen
b:1844
Salomon Cohen & Sara de Vries
Sara de Vries was een dochter van Meijer Jacobs de Vries & Ester Goudsmit en één van hun kinderen :

Roosje Cohen geboren op 1881 en degeen die gehuwd is geweest met Jozeph Cohen van de andere “tak”.
De overigen zijn in dit verband minder relevant, staan wel genoteerd maar niet op deze website.

Voor wie méér wil weten omtrent de achtergrond van de emi- en immigratie cq. volksverhuizingen in West Europa, zie deze pagina van wikipedia.. Mensen kwamen uit Duitsland (ca 18e eeuw) naar het westen, maar ook vanuit Frankrijk ( bijv. de Hugenoten cq protestanten vanaf 1685.)

pagina 1 van de Cohen familie
wat er aan vooraf ging
familie op wat grotere afstand

 

top pagina

Cohen stamboom vanaf rond 1730

Cohen familie stamboom bekend vanaf circa het jaar 1730

Zo rond 1730 komen we tegen : Samuel Levi & Eva Mozes. Ze leefden in de regio ‘Wetterau‘ ten noorden van Frankfurt am Main (Dld) , maar we willen verder in de tijd : uitkomen bij Jacob Cohen & Jeanette Blomhof, achteraf beredeneerd (..) . En dan hebben we 3 gezinnen nodig :

I Samuel Cohen & Hentje Maijer

Samuel is afkomsten van de plaats Staden in de Wetterau , geboren in 1750 of 1758.
Onderzoek van mw Janssen leert, dat er in 1806 een kind van hen is geboren en aangegeven in de plaats Herveld ( = oost van Andelst en west van Valburg, zuidoost van Zetten). In 1808 en 09 in Andelst. En in 1809 hebben ze schade geleden tgv overstromingsramp van 1809.

lees op Wikipedia verder over de Watersnoodramp Midden Betuwe van 1809

Deze watersnood van 1809 was een overstroming waarbij grote delen van Midden-Nederland in het gebied van Maas, Waal, Merwede en IJssel overstroomden.
Begrenzing grofweg : Arnhem via Wageningen naar Schoonhoven aan de bovenzijde, aan de zuidzijde Dordrecht – Geertruidenberg – Nijmegen. Daartussenin onder Wageningen ligt dan Zetten – Andelst = de Neder- en de Over-Betuwe. En aantal slachtoffers bij benadering 200.

Wrang dat nazaat Jacob Cohen in 1953 in Oude Tonge getroffen is door een watersnoodramp met alleen al in het Zuid-Hollandse Oude Tonge 305 slachtoffers (..) op geschiedenis van zuidholland.nl

Dan is het niet zo gek, dat ook Samuel en z’n gezin ten gevolge daarvan in 1809 schade heeft geleden, woont dan in Andelst. (bron:mw Janssen-vdN/Mientjes).
Hij is overleden te Andelst ( ca.3km van het Gelderse Zetten )op 28-03-1818.

Hentje Maijer is van 04-02-1808, overlijdensdatum onbekend.

Samuel ‘levert’ in deze de naam Cohen.( voor nazaten klik hier )

2 Mozes Samuel Levi & Catharina I.Jacobs

Mozes Samuel Levi [ Abraham Bloemhof ] is van nà 1745, ook afkomstig van de Wetterau, terwijl Catharina het licht ziet in Kloosterburen, een plaats in de Noord-Groningse Marne regio. Ergens rond het jaar 1758.

Mozes werkt als handelaar en slager, en komt op 28-02-1828 te overlijden in Eersel ligt iets van 9 km boven de grens met België.

Hij b:Wetterau na 1745 Zij b: Kloosterburen 1758(?)
d:Eersel 28-02-1828 d:Eersel 26-02-1848
Z’n eega overlijdt op 26-02-1848, ook in Eersel.

Qua naam een interessant moment : M.S.Levi ontving te Eersel op 31-10-1787 het Nederlands paspoort en wijzigde z’n naam in Abraham Bloemhof,
hij was toen ca. 36 jaar oud. Met de naam Bloemhof wilde hij zich vermoedelijk aanpassen aan de lokale namen en dan is het verkrijgen van een paspoort een uitgelezen moment.

Hier komt dus de naam Bloemhof of Blomhof in het ‘spel’.

Daarnaast, de naam Levi is te zien als stam-naam cq achternaam, terwijl de naam ‘Cohen’ in feite een beroepsnaam is, namelijk de priesterkaste binnen de stam Levi. Voor velen werd de aanduiding ‘Cohen’ “meegenomen” als ofwel één van de voornamen, ofwel toegepast als achternaam. ( de cohenniem ).


Het vervolg van deze pagina met start in 1730, vangt aan met het jaar 1808 met Philippus van Son & Mietje Hofstede, en Samuel Levi & Eva Mozes.

pagina 1 van de Cohen familie
wat er aan vooraf ging
familie op wat grotere afstand

 

top pagina

Rosenberg genealogie

Rosenberg genealogie

We starten aan het eind van de 18e eeuw om uiteindelijk bij Sophia Rosenberg uit te komen. Te starten met 4 echtparen om er 2 over te houden :

Allereerst,
[1] Israel David Rosenberg & Clara Levij

[2] Marcus van Gelder (witleder-bereider) & Sara de Vries

[3] Joseph Heiman Northeimer & Hester Salomon

[4] Simon Jacob Schaap & Sara Caspers Cohen

Voor de volgende generatie gaan we vereenvoudigen :

Uit [1] en [2] houden we over:
[A] David Rosenberg & Elisabeth van Gelder

Zij huwden te Zutphen op 15-03-1848
David is geboren te Zevenaar (1848-31=) 1817 en Elisabeth is afkomstig uit het Drentse Ruinen met jaartal (1848-21=) 1827
Hij overleed in Zevenaar op 23-10-1899 en zij te Zevenaar op 27-04-1900.
David werkte als huidenhandelaar.

[B]Levij (‘Levi’) Joseph Northeimer & Dina Simon Schaap

Hun huwelijk te Zevenaar op 29-09-1836
Levij is van Haaksbergen (1836-34=) 1802 en zij van Aalten (1836-25=) 1811

Hij overleed te Zevenaar op 06-02-1877 en zij ook in Zevenaar op 14-08-1872.
Zijn beroep was koopman en zij staat te boek als dienstmeid.

Uit deze combinatie van A en B, ontstaat het echtpaar :

Levie Rosenberg & Esther Northeimer

huwelijk te Zevenaar op 05-02-1879
Levie is geboren in (1922-/-70=) 1852 Esther is geboren in (1926-/-83=) 1843

Levie overleed te Zevenaar op 16-09-1922 en Esther te Zevenaar op 21-07-1926

Ook Levie was van beroep:huidenhandelaar en van haar is geen beroep bekend.
Levie en Esther hadden een dochter :

Sophia Rosenberg

Sophia Rosenberg
zie verder op de Cohen – pagina, huwelijk met Meijer Cohen.

Overige kinderen van Levie en Esther:

zoon: David Levie Rosenberg huwde met Julia Herman van Gelder

dochter :Dina Levie Rosenberg huwde met Benjamin D.van Zuiden, zie de van Zuiden pagina.

zoon Joseph David Rosenberg

dochter Sara Rosenberg

klik hier voor een kaart van de omgeving Zevenaar op Google Maps opent in een nieuw venster.

Markt Zevenaar anno 1905

top pagina

Van Zuiden en 3 verbanden

Van Zuiden een ‘verbinding’ tussen families

Godschalk Jacobs      &      Esther Israels Markus
b: Hoogeveen 1704             b : Hoogeveen 1702
d: Hoogeveen 1799             d : Hoogeveen 1800
/\     (nb: in al deze gevallen waren meer kinderen)

Marcus Israel Godschalk & Eva Meyers Cohen
B:Hoogeveen 1745              B:Huizen 1749
d:Hoogeveen 05-02-1795 d:Hoogeveen 10-07-1831
Jacob Godschalk & Sara Meyers Cohen
B:Hoogeveen 1740            B: Huizen 25-03-1754
d:Hoogeveen 24-06-1808 d:Hoogeveen 15-03-1824
Benjamin Marcus v.Zuiden & Esther M.v.Leeuwen
B:Hoogeveen 25-12-1789      B: Leuven(B) 1792
d:Hoogeveen 27-01-1858 d: Hoogeveen03-01-1872
Godschalk Jacobs v.Zuiden & Beeltje Cohen de G.
B:Hoogeveen 1782              B: Huizen 1789
d:Hoogeveen 20-01-1862 d: Hoogeveen 10-10-1873
David Benj.v.Zuiden & Hannah J.v.d.Horst
B:Hoogeveen 24-06-1834  B: Hoogeveen 09-02-1838
d:Hoogeveen 11-06-1915 d: onbekend
Jacob Godschalk van Zuiden & Margje Kropveld
B:Hoogeveen 23-06-1818   B:Roswinkel 23-03-1818
d:Hoogeveen 08-11-1907 d:Hoogeveen 21-07-1881
Benjamin David v.Z & Dina Rosenberg
B:Hoogeveen 20-01-1872 B:Zevenaar 18-04-1897
d:Auschwitz 26-02-1943 d:Auschw26-02-1943
Samuel van Zuiden   &  Betje Stern
B:Hoogeveen 03-03-1860  B: Hoogeveen 20-05-1865
d:Auschw 05-11-1942 d:Hoogeveen 02-03-1941
Margje van Zuiden  & Eduard van Dam
B: 18-04-1890            B:Smilde 30-10-1888
d: 09-11-1942           d:Auschw 09-11-1942
dochter :
Rebecca van Dam

Connecties tussen families

I Van Dam connectie : Eduard van Dam is de zoon van Aaron, die het café te Hoogeveen heeft gevoerd ipv slagerij, 1892.

II Rosenberg-Cohen connectie : Dina Rosenberg was de zuster van Sophia Rosenberg, waarmee Meijer Cohen gehuwd was.

III Rosenbaum connectie : Simon David Trompetter, broer van Grietje Trompetter (1834) die gehuwd was met Salomon de Vries en daarmee één der voorouders van de familie Rosenbaum

klik hier voor een kaart van de omgeving Hoogeveen van Google Maps, opent in een nieuw venster.

Godschalk Jacobs    &   Esther Israels Markus (zie boven)
Marcus Israel Godschalk & Eva Meyers Cohen (zie linker kolom)
ipv Benjamin   Israel Marcus v.Zuiden & Mietje (Mina) Wijnberg

huwelijk Hoogeveen 27-07-1809

b:maart 1782/3               b: 1790

d:Hoogeveen 05-12-1844       d:24-10-1876

Marcus Israel v.Zuiden    &   Rebecca van der Veen
huwelijk Hoogeveen 05-04-1845
b: Hoogeveen 04-01-1815     b: Leek 30-11-1816d:1871 d:1871

beroep : stroohoedenmaker

Mietje(Mina) van Zuiden   &   Simon David Trompetter
huwelijk Schagen 14-04-1871
b: Hoogeveen 08-02-1846        b: Schagen 30-07-1837d: onbekend d:Hoorn 28-03-1905

beroep : vroedvrouw beroep : koopman

woonplaats :  Zijpe

zie ook het overzicht Aaron Van Dam & Rebekka

zie ook het overzicht Rosenberg

top pagina

Cohen genealogie

de roots van een familie Cohen

Zo rond 1730 komen we tegen : Samuel Levi & Eva Mozes. Ze leefden in de regio ‘Wetterau‘ ten noorden van Frankfurt am Main (Dld) , maar we willen verder in de tijd : uitkomen bij Jacob Cohen & Jeanette Blomhof, achteraf beredeneerd (..) .  En dan hebben we 3 gezinnen nodig :

wat we beschrijven op deze pagina.

3 Philippus van Son  & Mietje Hofsteden

De ouders van Maria Anna v.(Z)Son in de volgende generatie. Deze generatie dient zich aan met een Bloemhof of Blomhof.

1 Joseph Cohen   &  Sara Bloemhof

Joseph is van Aalst (Gld) 01-07-1808   Sara Bloemhof van 04-02-1808
overlijdensdata onbekend
Joseph als fuselier
Joseph als fuselierberoep van Joseph : eerst fuselier in Valburg , later slager, winkelier en café- houder.

Naast Joseph was er minimaal nog de zoon met de naam David (b:1805 of 1809, zie verder op deze pagina, en de zussen Betje (b:1807) en Roosje (b: 1823)

2 Jacobus (Jacques) Blo(e)mhof  & Maria Anna v.(Z)Son

en komen de afstammings – families Bloemhof en van Son tezamen.

Jacques is van Eersel 04-07-1800, Maria van Lithoyen 4-4-1820 ( Lithoyen ligt ca. 5 km boven Oss)
Jacques is iig nà 1886 overleden, mogelijk op 01-05-1908 (107?) en Maria in Eindhoven op 26-11-1907.
de bron : “shum” plaatst hier een vraagteken bij gegeven de leeftijd van 107, andere bronnen vermelden als overlijdensdatum 6 adar 5657, wat neer komt op 08 februari 1897, ook nog altijd een respectabele leeftijd van 97. Anderen geven aan “minstens 66 jaar oud”.

Ze woonden in Tiel, Reusel, Terheyden, uiteindelijk te Eindhoven. De namen Blo(e)mhof en Blomhof worden dooréén gebruikt

kinderen van Joseph Cohen & Sara Bloemhof: Meijer Cohen , Samuel Cohen, en:

Jacob Cohen en Jeanette Blo(e)mhof

klik hier voor een kaart van de Wetterau naar Amsterdam, van rechtsonder naar linksboven

Jacob Cohen  & Jeanette Blomhof

1e huwelijk te Gestel en Blaarthem wat nu Eindhoven is 10-08-1881

Jacob is van Zetten geb. 26-08-1848 en Jeanette van Tiel geb. 17-08-1853
Jakob is overleden te Zetten op 08-11-1904 en Jeanette is overleden te Arnhem op 08-02-1897
Jeanette = werd ook wel Jenet of Jenetta genoemd

beroep van Jakob : slager.

2e huwelijk van Jakob, Jacob was toen 48 jaar, met Rachina ten Brink

dochter van Meijer ten Brink & Susanna Palm
geboren te Dalen 1897-36=1861


uit het 1e huwelijk met Jeanette Blomhof zien we de volgende kinderen:

Jozef Cohen en Roosje Cohen

Roosje : foto Roosje Cohen
naar afstamming Roosje Cohen
huwelijk te Renkum op 13-04-1910. Roosje heet dan dus : Roosje Cohen-Cohen.

Jozef Cohen is in Zetten(Gem.Valburg) geboren op :13-06-1882 en Roosje is geb. te Arnhem op 24-11-1881

Jozef is te Arnhem na een ziekbed overleden op 02-02-1942 en Roosje is overleden in Den Haag op 02-08-1950
beroep Jozef : slager te Zetten
De ouders van Roosje Cohen waren : Salomon Cohen & Sara de Vries, zie verderop

Jozef Cohen en de Commissie Westerlicht in aparte pagina, klik hier

Deze Commissie is nog steeds actief in het Gelderse Zetten en Hemmen, zie de websites Ouderenzorg in Zetten en Hemmen

Foto en tekst in 2006 ter beschikking gesteld door mw. Janssen-vdN en fam. Mientjes.

Zoon Jacob (Jacques) Cohen (beroep:vertegenwoordiger) trouwde met Netty Dijkstra (weduwe van Benedictus Boas)Jakob is te Zetten geboren op 21-01-1911 en overleden op 14-10-1986, Netty is overleden op 02-07-1991.

 


Meijer Cohen  &   Sophia Rosenberg

Huwelijk Zevenaar 10-07-1916

Meijer is geboren te Zetten(Valburg) op 12-05-1886 en Sophia in Zevenaar op 31-07-1885
d:Mauthausen 25-6-1942 resp.: d:Auschwitz 29-10-1942(YadVashem).

Mauthausen – namenlijst

Zo’n lijst zegt niet altijd alles. Lees hier wat zich heeft afgespeeld.

……….. plaatje van Meijer Marcus Cohen naar Mauthausen in 1942 , klik hier(Escape = exit )

beroep: vleeshouwer
voorouders Rosenberg

Sophia Rosenberg

Meijer is naar Oude Tonge vertrokken,
klik hier voor een plaatwerk van Oude Tonge
broer Jozef heeft de zaak in
Zetten (gem. Valburg) voortgezet.
Woonplaats Sophia : Rozendaal , is nu een wijk van Arnhem.

Meijer Cohen te Oude Tonge en Dirksland :het vleesch breidt uit!

Jacob Cohen  &   Nanny Meijer

Jaap Cohen

Jakob Cohen, zoon van Meijer Cohen & Sophia Rosenberg is geboren op 14-07-1917 en overleden te Bussum op 31-01-1965.
Nanny Meijer is geboren te Apeldoorn op 12-06-1920 en overleden te Amsterdam op 10-01-1993.

Zij heeft gewerkt als verpleegster, hij als slager in Oude Tonge, vóór de overstromingsramp van 1953, later als slager in Amsterdam.

Nanny is eerder getrouwd geweest (op 10-09-1942) met Lion (= Levi) Jacobson (25-3-1919 | 11-09-1945).
Enige tijd nadat ze gereageerd had op een krant-advertentie van Jacob Cohen voor een “huishoudster”, zijn ze op 10-07-1946 in Oude Tonge gehuwd.

hun kinderen worden ivm privacy-wetgeving hier niet vermeld

picture winkel Amsterdam

klik hier voor een kaart van de omgeving Oude-Tonge, opent in een nieuw tab/venster.

zie voor de familie-herkomst van Nanny Meijer deze pagina

Louis David Cohen

zoon van Meijer Cohen & Sophia Rosenberg

Louis David Cohen zomers gekleed

Louis is geboren te Oude Tonge op 22-02-1920 en overleden te Vught op 27-01-1943
(lijst YadVashem / museum Kamp Vught)

Volgens de ‘overlijdensakte’ afgegeven door de Nazi autoriteiten dd 27-07-1944 en gestempeld 23-08-1944 is Louis overleden op 27-01-1943 om 5 uur 40 minuten.
Klik hier voor : de overlijdensakte van Louis David Cohen

monument Middelharnis. Op dit monument staat zijn naam in herinnering, evenals die van vader en moeder.

Struikelstenen of stolpersteine gelegd in Oude Tonge mbt Meijer Marcus Cohen, Sophia Cohen-Rosenberg en Louis David Cohen


pagina 1 van de Cohen familie
wat er aan vooraf ging
familie op wat grotere afstand

 

top pagina

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén