Familie – onderzoek

doen is enerzijds heel boeiend, anderzijds monnikenwerk. Daarom vallen in het woord genealogie hierboven de letters als in een puzzel bijeen. In het noorden en oosten van het land is inmiddels al veel via internet te achterhalen, veel individuele speurders hebben heel interessante sites gemaakt waar ook dankbaar gebruik van is gemaakt. In het westen van het land is informatie vergaren een stukje moeilijker, denk bijvoorbeeld aan gegevens van Amsterdam van na 1939 die via internet nog niet toegankelijk zijn, en gegevens van Rotterdam die analoog niet verder gaan dan 1953. Maar stilaan zal de naar schatting huidige 50% van de informatie aangroeien.

Familie stambomen aanwezig op deze pagina’s

 

Cohen pagina afkomstig van Zetten / Valburg  , later Oude Tonge en na 1953 Amsterdam
Rosenberg pagina afkomstig van Zevenaar / Rozendaal
Meijer pagina afkomstig van Amsterdam / Apeldoorn
Van Dam pagina afkomstig van Leek / (Hijker-)smilde
Rosenbaum Strauss pagina afkomstig van Zevenaar resp. Haarlem
Van Zuiden 3 verbanden pagina niet compleet opgenomen
van Zwanenberg pagina niet compleet opgenomen
De Metz & Leviticus pagina
notities notitie pagina

Stamboom

De optiek is niet alleen het vergaren van de “naakte feiten” zoals jaartallen, maar indien mogelijk ook de aardige bijkomstigheden, het kleuren van het verleden
Er is nog veel na te trekken. Wie nadere informatie of bijzonderheden heeft  > graag contact  middels het contactformulier op de hoofdsite rechterkolom.
Wat geldt in beginsel voor openbaar maken van overheidsdocumenten:
geboorte-akten na 100 jaar * huwelijksakten na 75 jaar * overlijdensakten na 50 jaar
dan kun je met je (stam-)boom nog een aardig hiaat oplopen…..

Sonja Cohen

Stamboom privé beperking

De op deze site aangeboden persoonsgegevens zijn bedoeld voor mensen die genealogisch onderzoek doen. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor huishoudelijke of persoonlijke doeleinden.
Bij ander gebruik is de wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
Deze site bevat geen informatie die een aantasting kan zijn voor de persoonlijke levenssfeer.
Indien u in het bestand voorkomt en u wilt dit liever niet, dan zal ik uw verzoek om uit het bestand gehaald te worden respecteren.